» Tìm kiếm:

Mê Tùng Dương

Vi Thuy Linh Se ket hon vao mot ngay dep troi bi mat Vi Thuỳ Linh: Sẽ kết hôn vào một ngày đẹp trời bí mật

- Mê Tùng Dương hát, hâm mộ Đức Hải ở sự hóm hỉnh và thông minh, Vi Thuỳ Linh làm thơ về những người đàn ông mình yêu nhưng không hàm chứa..