» Tìm kiếm:

Má Lương

Rang buoc em ai Ràng buộc êm ái

Em sẽ ra đi, bất cứ khi nào anh muốn". Má Lương đầm đìa nước mắt, tôi nhìn nàng từ phía sau lưng. Lần thứ chín hay thứ mười nàng nói với..