» Tìm kiếm:

Mào Văn Ngoan

Lam Dong Dinh chi cong tac mot can bo dia chinh lam sai lech ho so Lâm Đồng: Đình chỉ công tác một cán bộ địa chính làm sai lệch hồ sơ

Ngày 4/8, UBND huyện Đức Trọng cho biết đã đình chỉ công tác ông Mào Văn Ngoan - cán bộ địa chính thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) để kiểm..