Phap Bao loan lan toi Lyon Bo truong noi vu Phap phai phat bieu tai don canh sat quan 8 Paris ngay 12 11 Pháp: Bạo loạn lan tới Lyon Bộ trưởng nội vụ Pháp (phải) phát biểu tại đồn cảnh sát quận 8 (Paris) ngày 12-11

Đêm 12-11, ngay giữa trung tâm một thành phố lớn của Pháp là Lyon, bạo loạn lại bùng phát. Sau bao nhiêu nỗ lực, chính quyền Pháp vẫn chưa..