Tre beo phi de bi bat nat Trẻ béo phì dễ bị bắt nạt

"Ê... thằng mập ú", "Trông kìa, con heo hai chân"... Không hiếm các cậu bé cô bé béo phì luôn là mục tiêu chòng ghẹo, chê bai, thậm chí bị..