» Tìm kiếm:

Luca Castellazzi

Sampdoria ky hop dong voi Castellazzi - Sampdoria ký hợp đồng với Castellazzi

Sampdoria đã ký hợp đồng với thủ môn Luca Castellazzi, cầu thủ đang tự do trên thị trường chuyển nhượng, người rời Torino sau khi mới chỉ ở..