» Tìm kiếm:

Luật Thuỷ

Nang trinh do co giam rut loi cong trinh Nâng ""trình độ"" có giảm "rút lõi" công trình?

Một điểm nổi bật của Luật Xây dựng vừa được thông qua ngày 11/11 là những chế tài đặc biệt "quan tâm" đến trình độ về xây dựng của người..

Se lap ban do quy hoach vung bien Viet Nam Sẽ lập bản đồ quy hoạch vùng biển Việt Nam

Bộ Thuỷ sản sẽ quy định rõ ranh giới hành chính vùng biển ven bờ bằng cách lập bản đồ mặt nước biển và giao cho chính quyền các địa phương..