» Tìm kiếm:

Luật TTNCN

Giam tru gia canh bao nhieu la hop ly Giảm trừ gia cảnh bao nhiêu là hợp lý?

TP - Sáng qua (24/10), Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN). Vấn đề mức giảm trừ gia cảnh là một trong những..