» Tìm kiếm:

Luật GDĐT

Co hoi de cai cach hanh chinh va hoi nhap Cơ hội để cải cách hành chính và hội nhập

TTCN - Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp VN có một bộ luật do một ủy ban Quốc hội soạn thảo. Đó là Luật giao dịch điện tử (GDĐT). Ngày..

18 thang nua se co Luat giao dich dien tu 18 tháng nữa, sẽ có Luật giao dịch điện tử?

Ông Vũ Minh Mão, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Phó trưởng ban thường trực Ban Soạn thảo dự án Luật GDĐT,..

Nghi dinh Chu ky so Chung thuc dien tu Phai cho Nghị định Chữ ký số-Chứng thực điện tử: Phải... chờ?

Nghị định này nên độc lập để sớm ban hành, hay nên là một trong năm nghị định hướng dẫn của Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) chờ Quốc phê..