Kinh Dich di san sang tao cua Viet Nam Kinh Dịch - di sản sáng tạo của Việt Nam?

Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam về Kinh Dịch, trong số đó có một công trình đặt lại vấn đề " tác quyền" của..

Chua benh bang nhan dien khoa hoc hay tro bip Chữa bệnh bằng nhân điện: khoa học hay trò bịp?

Theo như lời rao giảng của các "thầy", chỉ cần tốt nghiệp các lớp học này (thời gian hai ngày) là học viên có trong người một nguồn năng..

Chua benh bang nhan dien Khoa hoc hay tro bip Chữa bệnh bằng nhân điện: Khoa học hay trò bịp?

Theo như lời rao giảng của các "thầy", chỉ cần tốt nghiệp các lớp học này (thời gian hai ngày) là học viên có trong người một nguồn năng..

Chua benh bang nhan dien Chữa bệnh bằng nhân điện

Theo như lời rao giảng của các "thầy", chỉ cần tốt nghiệp các lớp học này (thời gian hai ngày) là học viên có trong người một nguồn năng..

Truyen nang luong vao nguoi de chua benh Truyền năng lượng vào người để chữa bệnh

Theo như lời rao giảng của các "thày", chỉ cần tốt nghiệp các lớp học này (thời gian hai ngày) là học viên có trong người một nguồn năng..