» Tìm kiếm:

Lousia Huỳnh Thuận

Dan chuong trinh cho Bill Gates co kho Dẫn chương trình cho Bill Gates có khó ?

Với tiếng Anh cực chuẩn, Lousia Huỳnh Thuận đã lọt vào “mắt xanh” của những người tổ chức buổi gặp mặt giữa Bill Gates và sinh viên..

Dan chuong trinh cho Bill Gates co kho Dẫn chương trình cho Bill Gates có khó?

Với tiếng Anh cực chuẩn, Lousia Huỳnh Thuận đã lọt vào “mắt xanh” của những người tổ chức buổi gặp mặt giữa Bill Gates và sinh viên..

MC trong buoi giao luu voi Bill Gates la ai MC trong buổi giao lưu với Bill Gates là ai?

Với tiếng Anh cực chuẩn, Lousia Huỳnh Thuận đã lọt vào “mắt xanh” của những người tổ chức buổi gặp mặt giữa Bill Gates và sinh viên..