Tranh ca i Pha p Anh ve Olympic 2012 Tranh cãi Pháp - Anh về Olympic 2012

Thị trưởng Paris, Bertrand Delanoe, cáo buộc ông Blair và lãnh đạo chương trình đấu thầu của London, Lord Coe, phá vỡ các quy tắc của..