Cu khoai hinh con voi va gia dinh Bach Tuyet 4 chu lun Củ khoai hình con voi và gia đình “Bạch Tuyết - 4 chú lùn”

Hai chuyện lạ ở Vĩnh Long: Củ khoai ây xôn xao xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình và đang chuẩn bị ra mắt đông đảo bà con trong hội thi “Đấu xảo..