» Tìm kiếm:

Logitech RightSound

Tuy bien hoi thoai hinh anh bang webcam Logitech moi Tùy biến hội thoại hình ảnh bằng webcam Logitech mới

Sản phẩm vừa được công bố là một camera có bộ phận cảm ứng 1,3 megapixel, microphone tích hợp và sử dụng những công nghệ hình ảnh, âm thanh..