» Tìm kiếm:

Liu Yunshan

Trung Quoc Dinh ban 673 to bao bao cap Trung Quốc: Đình bản 673 tờ báo bao cấp

Phát biểu trên tờ Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) ra ngày 24.11, ông Liu Yunshan, Trưởng ban Tuyên truyền của Trung ương Đảng Cộng sản Trung..