Tham nhung Pho Tinh truong Lieu Ninh lanh an 12 nam tu Tham nhũng - Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh lãnh án 12 năm tù

(TP)Tân Hoa xã ngày 5/4 cho biết tòa Thượng thẩm Liêu Ninh đã tuyên y án 12 năm tù với cựu Phó tỉnh trưởng Liu Ketian vì tham nhung.