Buoi dien chieu xuan Buổi diễn chiều xuân

Chuyện nầy xảy ra từ một buổi chiều xuân nhiều năm về trước của thế kỷ ngoái. Tôi với ông Thằng Hề và cây hài xiệc tung hứng gạch Linh Sang..