Cinemax 194 Chameleon Cinemax 19/4: Chameleon

Kam là một nữ người máy được thiết kế ra để làm nhiệm vụ giết người với sức mạnh và sự lanh lợi hiếm có. Kam được giao bảo vệ cậu bé Ghen..

Cinemax 74 Killer Cinemax 7/4: Killer

Mick là một kẻ giết người chuyên nghiệp vừa kết thúc một hợp đồng, đã nhận được một nhiệm vụ mới từ ông chủ của mình. Lần này, mục tiêu của..