» Tìm kiếm:

Light Machine

Light machine Lam cho anh chup vao ban dem dep hon va that hon Light machine: Làm cho ảnh chụp vào ban đêm đẹp hơn và thật hơn

Light Machine không phải là một chương trình chạy độc lập mà chỉ là một Plugs-in của phần mềm xử lý ảnh thông dụng Adobe Photoshop. Chương..