» Tìm kiếm:

Lewis Libby Jr

Pho tong thong My dinh liu den vu tiet lo danh tinh nhan vien CIA Phó tổng thống Mỹ “dính líu” đến vụ tiết lộ danh tính nhân viên CIA

Thời báo New York số ra ngày 25/10 cho biết, Lewis Libby Jr, phụ tá của Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, người đã tiết lộ danh tính của nhân..