» Tìm kiếm:

Legacy Support

May khong tu dong shutdown 3 Máy không tự động shutdown (3)

Chào các bạn. Máy mình trước đây dùng Windown ME thì shutdown bình thường không cần dùng tay nhấn nút tắt . Sau khi cài đặt window XP Pro..