» Tìm kiếm:

Lea Young Ae

Bat mach Nang Dae Jang Geum Bắt mạch Nàng Dae Jang Geum

Được đánh giá là một trong những bộ phim "made in Korea" hay nhất, bộ phim truyền hình dài 54 tập này đang làm một cuộc khuấy đảo thị hiếu..