» Tìm kiếm:

Le Thanh Long

Ti m ba n Tham o DH Nong nghiep 1 Ha Noi Tìm bạn Thắm ở ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội

Tôi là Le Thanh Long ở Russia, tìm bạn Phạm Hồng Thắm, tốt nghiệp K30 - Thú y, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội, đã mất liên lạc từ năm 1991. Nay..