Kha ch ha ng de ga p ra c ro i hon khi du ng the thanh toa n Khách hàng dễ gặp rắc rối hơn khi dùng thẻ thanh toán

Điều tôi muốn nói ở đây không phải là khách hàng, người tiêu thụ lười dùng thẻ thanh toán, mà các dịch vụ quá nghèo nàn không có khả năng..