» Tìm kiếm:

Le Courrier International

Du luan quoc te danh gia Mot Viet Nam nang dong ve kinh te Dư luận quốc tế đánh giá: Một Việt Nam năng động về kinh tế

Tuần báo Pháp "Người đưa tin quốc tế" (Le Courrier International) tuần qua đã đăng bài viết khẳng định "Một VN năng động về kinh tế" rất..