» Tìm kiếm:

Lawrence Wolfe

Thay doi ty le so huu cua cac nha dau tu nuoc ngoai Thay đổi tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài

Ngân hàng là loại hình doanh nghiệp đặc biệt nên việc khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là cần thiết, và mức khống chế sẽ..