» Tìm kiếm:

Latitude Communications

Cisco mua lai hang san xuat phan mem hoi thao tren web Cisco mua lại hãng sản xuất phần mềm hội thảo trên web

Hôm qua, Công ty sản xuất thiết bị mạng Cisco Systems tuyên bố sẽ “thôn tính” nhà sản suất phần mềm hội thảo trên web Latitude..