» Tìm kiếm:

Lamar Smith

Quoc hoi My se xem xet vu Microsoft mua Yahoo Quốc hội Mỹ sẽ xem xét vụ Microsoft mua Yahoo

Uỷ ban Pháp luật Quốc hội Mỹ sẽ tổ chức một buổi nghe về vụ thâu tóm Microsoft đề nghị với Yahoo vào tuần tới mặc dù Yahoo chưa hề nhận lời..