» Tìm kiếm:

Lai Sô Kha

An Giang Kan Dal Ta Keo Campuchia Xuc tien xay cau bien gioi Long Binh An Giang - Kan Dal Ta Keo (Campuchia): Xúc tiến xây cầu biên giới Long Bình

Tại cuộc họp thường niên với hai tỉnh giáp biên hôm 6/3, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị và ông Tếp Num Na Ry - Tỉnh trưởng..