Xem La Syncope du 7 tai Festival khong chi la xiec Xem “La Syncope du 7" tại Festival: không chỉ là xiếc

"La syncope du 7" - diễn ra ở sân phía đông điện Thái Hòa (từ 13-19-6-2004) - có thể được xem là một trong ba chương trình hay nhất tại..

Festival Hue 2004 Can ca mot cong nghe to chuc Festival Huế 2004: Cần cả một công nghệ tổ chức

Đó là vấn đề được nhấn mạnh trong diễn đàn vừa được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Nhà hát Duyệt Thị Đường - tỉnh Thừa Thiên-Huế với..

Xiec Dong xiec Tay Xiếc Đông xiếc Tây

TTCN - Một trong những đại biểu xuất sắc của nghệ thuật Pháp đương đại được tuyển chọn để tiếp tục giới thiệu tại Festival Huế 2004 là Đoàn..