Thi tai tren dat nuoc cua Nobel tu phat hien ben bo ao lang Thi tài trên đất nước của Nobel từ phát hiện bên bờ ao làng

Với đề án "Dùng hệ thực vật - chủ yếu là cây ngổ dại làm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở thôn La Dương", Triệu Tiến Chuẩn, cậu học sinh lớp..