» Tìm kiếm:

LaTavia Roberson

Destiny s Child Dua con cua dinh menh Destiny"s Child - Đứa con của định mệnh

Từ những đứa trẻ gặp nhau như định mệnh an bài đến những cô gái tài năng đã được chứng tỏ, quãng đường họ đi không hề ngắn về mặt thời..

Hai thanh vien cu kien Destiny s Child Hai thành viên cũ kiện Destiny"s Child

Ca sĩ LeToya Luckett và LaTavia Roberson vừa đệ đơn kiện lên toà án Houston, buộc tội nhóm nhạc đã vi phạm lời hứa khi sáng tác ca khúc..