» Tìm kiếm:

LHP Trường Xuân

Quach Phu Thanh Trieu Vi thang giai tai LHP Truong Xuan Quách Phú Thành, Triệu Vi thắng giải tại LHP Trường Xuân

Liên hoan phim Trường Xuân Trung Quốc lần thứ 8 vừa bế mạc, Quách Phú Thành và Triệu Vi đã lên ngôi ảnh đế, ảnh hậu.