» Tìm kiếm:

Lục Kiệt

Noi chim doi trum thi ho Nổi chìm đời “trùm thi hộ”

Đó là chân dung những sinh viên tài năng, cá tính nhưng một thời lạc lối. Có lúc họ trở thành “ông trùm” thi hộ lớn của miền Bắc. Trải..

So phan cua nhung ong trum thi ho Số phận của những ông trùm thi hộ

Đó là chân dung những sinh viên tài năng, cá tính nhưng một thời lạc lối. Có lúc họ trở thành “ông trùm” thi hộ lớn của miền Bắc. Trải..

Noi chim doi trum thi ho Nổi chìm đời “trùm thi hộ”

Họ là những sinh viên tài năng, cá tính nhưng một thời lạc lối. Có lúc họ trở thành “ông trùm” thi hộ lớn của miền Bắc. Trải qua bao..