» Tìm kiếm:

Lớn Matxcơva

Nga dau tu nang cap Nha hat Lon Matxcova Nga đầu tư nâng cấp Nhà hát Lớn Matxcơva

180 triệu USD sẽ được rót vào công trình nâng cấp nhà hát nổi tiếng thế giới, sau một thập kỷ gặp rắc rối với vấn đề tài chính. Tổng thống..