» Tìm kiếm:

Lập Tổng CT Bưu

Lap Tong CT Buu chinh Nhu cau het suc buc xuc Lập Tổng CT Bưu chính: Nhu cầu hết sức bức xúc

Ngày 1/6/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 674/QĐ-TTg phê duyệt đề án thành lập Tổng Công ty Bưu chính..