» Tìm kiếm:

Lập Đoàn

TP HCM Lap Doan lien nganh thanh kiem tra cac cong trinh xay dung TP.HCM: Lập Đoàn liên ngành thanh, kiểm tra các công trình xây dựng

Liên quan đến hàng loạt các công trình xây dựng gây sụt lún các công trình lân cận trong thời gian qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân..

TP HCM Lap Doan thanh tra du an Khu cong nghe cao TP.HCM: Lập Đoàn thanh tra dự án Khu công nghệ cao

Thanh tra Chính phủ còn lập thêm hai đoàn thanh tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng tại TP. Cần Thơ và TP.HCM.