» Tìm kiếm:

Lạc Thuỷ

Hau lu Tay Bac Vuc day tu mat trang Hậu lũ Tây Bắc: Vực dậy từ... mất trắng

Lũ đi qua mang theo mấy mạng người, nhà cửa cùng hàng chục, hàng trăm ha hoa màu, lúa vụ hè thu của dân. Đi dọc tuyến đường từ khu vực Chùa..