» Tìm kiếm:

Lưu Nghĩa Bình

Phi cong nong dan Phi công nông dân

Công việc chăm sóc đồng áng chưa đủ bận rộn đối với nông dân Lưu Nghĩa Bình ở khu tự trị người Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc. Ông luôn có ước mơ..