» Tìm kiếm:

Lương Đình Khánh

Cu nhan tuoi 62 Cử nhân tuổi 62

62 tuổi, thầy Lương Đình Khánh rưng rưng cầm tấm bằng cử nhân ĐH Huế và trở thành người tốt nghiệp ĐH cao tuổi nhất ở nước ta. Ước mơ sau..

Cu nhan tuoi 62 Cử nhân tuổi 62

62 tuổi, thầy Lương Đình Khánh rưng rưng cầm tấm bằng cử nhân Đại học Huế và trở thành người tốt nghiệp ĐH cao tuổi nhất ở nước ta. Ước mơ..

Cu nhan 62 tuoi Cử nhân 62 tuổi

62 tuổi, thầy Lương Đình Khánh rưng rưng cầm tấm bằng cử nhân Đại học Huế và trở thành người tốt nghiệp đại học cao tuổi nhất ở nước ta...

Lao cu nhan 62 tuoi Lão cử nhân 62 tuổi

62 tuổi, thầy Lương Đình Khánh rưng rưng cầm tấm bằng cử nhân Đại học Huế và trở thành người tốt nghiệp ĐH cao tuổi nhất ở nước ta. Ước mơ..

Cu nhan tuoi 62 Cử nhân tuổi 62

62 tuổi, thầy Lương Đình Khánh rưng rưng cầm tấm bằng cử nhân Đại học Huế và trở thành người tốt nghiệp đại học cao tuổi nhất ở nước ta...

Ong gia 60 tuoi di thi Ông già 60 tuổi đi thi...

58 tuổi nộp đơn thi vào đại học, ngồi trong phòng thi ông bị giám thị mời ra ngoài vì tưởng là phụ huynh của thí sinh. Nhận bằng cử nhân..

Ong gia 60 tuoi di thi Ông già 60 tuổi đi thi...

58 tuổi nộp đơn thi vào đại học, ngồi trong phòng thi ông bị giám thị mời ra ngoài vì tưởng là phụ huynh của thí sinh. Nhận bằng cử nhân..

Thi dai hoc o tuoi 60 Thi đại học ở tuổi... 60

58 tuổi nộp đơn thi vào đại học, ngồi trong phòng thi ông bị giám thị mời ra ngoài vì tưởng phụ huynh của thí sinh. Nhận bằng cử nhân lúc..