» Tìm kiếm:

LĐ Vovinam

Hoi nghi van dong thanh lap LD Vovinam quoc te Hội nghị vận động thành lập LĐ Vovinam quốc tế

Hôm qua, tại TP.HCM, Ban vận động thành lập LĐ Vovinam quốc tế (IVF) đã nhóm họp thống nhất những phần công việc cuối cùng. Chủ trì buổi..