Nhat Ban co the cam nhap khau ca muc tu Viet Nam Nhật Bản có thể cấm nhập khẩu cá mực từ Việt Nam

Theo tin vừ Vụ châu Á- Thái Bình Dương (Bộ Thương mại), Bộ Y tế và LĐ Nhật vừa thông báo về việc nước này tiếp tục phát hiện dư lượng chất..

Nhat Ban co the cam nhap khau ca muc tu Viet Nam Nhật Bản có thể cấm nhập khẩu cá mực từ Việt Nam

Theo tin vừ Vụ châu Á- Thái Bình Dương (Bộ Thương mại), Bộ Y tế và LĐ Nhật vừa thông báo về việc nước này tiếp tục phát hiện dư lượng chất..