» Tìm kiếm:

Lý Thanh Tân

Tren noi duoi khong nghe Trên nói dưới... không nghe

Chỉ tranh chấp một mảnh đất trống phía sau nhà mà qua không biết bao nhiêu cấp phán xử, kéo dài... 14 năm vẫn chưa xong. Lãnh đạo TP Hồ Chí..