Xu nghiem hanh vi pham phap cua Tran Khai Thanh Thuy Xử nghiêm hành vi phạm pháp của Trần Khải Thanh Thủy

Trần Khải Thanh Thủy đã chủ động lập "Hội dân oan" trái phép, kích động quần chúng khiếu kiện biểu tình, tự thiêu, gây tiếng nổ phá vỡ cuộc..

Thai Lan toa hinh su ban ve vu Ly Tong Thái Lan: tòa hình sự bàn về vụ Lý Tống

Hôm qua Tòa hình sự Thái Lan đã bắt đầu thủ tục tố tụng để quyết định liệu có dẫn độ Việt kiều Mỹ Lý Tống về VN hay không.

Thai Lan Toa hinh su ban ve vu Ly Tong Thái Lan: Tòa hình sự bàn về vụ Lý Tống

Hôm qua Tòa hình sự Thái Lan đã bắt đầu thủ tục tố tụng để quyết định liệu có dẫn độ Việt kiều Mỹ Lý Tống về VN hay không.