» Tìm kiếm:

Lúc 23h 5’

Chay cho Quan Lau tai thanh pho Vinh Cháy chợ Quán Lau tại thành phố Vinh

Lúc 23h 5’ ngày 24/3, lửa đã bất ngờ bùng cháy tại chợ Quán Lau trên địa bàn phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.