» Tìm kiếm:

Lê Văn Sáu

Pha vu bat coc con tin tong tien dau tien o Ca Mau Phá vụ bắt cóc con tin tống tiền đầu tiên ở Cà Mau

11 đối tượng đi ca nô công suất 85 CV từ thành phố Cà Mau, đem theo dao và mã tấu, đột ngột xông vào nhà 2 anh Nguyễn Văn Hợp và Lê Văn Sáu..