» Tìm kiếm:

Lê Văn Chấn

Luat thuong mai va nhung van ban huong dan thi hanh Luật thương mại và những văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thương mại và những văn bản hướng dẫn thi hành (luật gia Lê Văn Chấn sưu tầm và hệ thống hóa, NXB TP.HCM và V.Book Group phát hành)

Hai anh em dong gop hon 800 trieu dong lam duong Hai anh em đóng góp hơn 800 triệu đồng làm đường

Đó là gia đình ông Lê Văn Chấn (60 tuổi) và Trần Đình Sang (em vợ, 48 tuổi) ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Họ đã..

Hai anh em dong gop hon 800 trieu dong lam duong Hai anh em đóng góp hơn 800 triệu đồng làm đường

Đó là gia đình ông Lê Văn Chấn (60 tuổi) và Trần Đình Sang (em vợ, 48 tuổi) ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Họ đã..