» Tìm kiếm:

Lê Văn Đô

5 nu lao dong VN o Malaysia bi tu oan 5 nữ lao động VN ở Malaysia bị tù oan

Số phận 5 nữ lao động này chưa biết ra sao, khi hôm nay, 25/10, họ bị đưa ra vành móng ngựa. Công ty phái cử cam kết giải quyết quyền lợi..

Tho sinh ra nguoi Thỏ sinh ra... người!

Việc tạo ra phôi người, rồi cấy vào trứng thỏ (đã bỏ nhân) hoàn toàn có thể dẫn đến hiện tượng thỏ sinh ra... người! Đó là một câu chuyện..