Co mot to bao dac biet Có một tờ báo đặc biệt

Đó là một tờ báo không hình ảnh, không màu sắc, từ tổng biên tập đến các biên tập viên đều không bận tâm đến mở đèn trong tòa soạn cho dù..