» Tìm kiếm:

Lê Thị Ngọc Chi

DHSP TP HCM Ket nap 4 Dang vien moi ĐHSP TP.HCM: Kết nạp 4 Đảng viên mới

Trường ĐHSP TP.HCM vừa làm lễ kết nạp thêm 4 Đảng viên SV, gồm Lê Thị Ngọc Chi, Trần Huỳnh Nhị (SV khoa Ngữ văn), Nguyễn Thị Khánh Chi (SV..